Det kan ikke undgås, at jeres område og de relevante myndigheder skal bære konsekvenserne af klimaændringerne, når de finder sted. Som repræsentanter for en lokal eller regional myndighed, har I mulighed for at iværksætte de nødvendige tilpasnings- og afbødningsstrategier.

Tænk på at kombinere afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger på et strategisk og et mere lokalt plan ved at udnytte den viden og de konkrete erfaringer, der findes på tværs af forskellige felter og i tværfaglige sektorer. Byplanlæggere beskæftiger sig for eksempel med afbødning, men de skal også stadig oftere se på tilpasningen. Disse lokale erfaringer er nyttige for jeres politiske beslutninger!

Vidste I, at beslutninger vedrørende arealanvendelse, investeringer i infrastruktur, byggerier og byplanlægning har en levetid på mindst 40-100 år? Derfor er klimaændringerne et vigtigt spørgsmål i forhold til arealanvendelse og byplanlægning, men også i forhold til virksomhedsdrift.

Der er behov for politiske beslutningstagere, fordi I giver de planer, som planlæggerne udarbejder, retsgyldighed . Derudover fungerer jeres beslutninger som retningslinjer for iværksættere og virksomheder i jeres område. Interesserne inden for det lokale erhvervsliv og energisektoren er interessenter, og de er stærkt påvirket af den måde, I håndterer klimaændringsspørgsmål på. Ved at identificere interessenter i jeres region, kan I finde lokale informationskilder og indflydelsesrige grupper.

Det er vanskeligt at træffe beslutninger baseret på bæredygtig politik, hvis man ikke har kendskab til klimaændringerne og deres virkninger. Men forskere og andre fagfolk står til rådighed med de nødvendige oplysninger og støtte, når I skal problemet. På baggrund af jeres resultater og den efterfølgende trinvise proces vil I være i stand til at træffe bæredygtige beslutninger for jeres region.

For at imødegå klimaændringerne på en ansvarlig måde, bør I, som politiske beslutningstagere, følge disse fire handlingstrin:

1. Forbered arbejdet
2. Analysér sårbarheden 
3. Angiv den strategiske retning 
4. Planlæg og implementér