Beslutningstagere
Byplanlæggere
Erhvervsfolk
Toolkit
Om klimaændringer
 
Afbødning af klimaændringerne og tilpasning
Sårbarhedens tre hovedelementer
Klimaændringsscenarier
 
Temperatur
Nedbør
Snedække
Vind
Klimaændringernes virkninger
 
Scenarier for klimaændringernes virkninger
 
Landbrug
Energi
Boliger/bygninger og vand
Økonomi
Skovbrug
Sundhed
Miljø
Eksempler
Projektet
Beslutningstagere
 
Indledning
Erkendelse af problemet
At komme i gang
 
Forbered arbejdet
Analysér sårbarheden
 
Energi
Transport
Boliger/bygninger
Landbrug
Angiv strategisk retning
Planlæg og implementér
 
Regional planlægning
Generel planlægning
Detaljeret planlægning
Byplanlæggere
 
Indledning
Sårbarhedsvurdering
 
Forberedelse af processen
 
Hvad er jeres specifikke fokus?
Trin, der indgår i sårbarhedsvurderingen
Evaluering af øvelserne
Eksponering og følsomhed
 
Øvelse I - Hvordan kunne fremtidens samfund se ud?
Øvelse II - Kortlægning af klimabelastninger
Øvelse III - Kortlægning af socioøkonomiske belastninger
Øvelse IV - Lokal følsomhed
Modforanstaltninger
 
Øvelse V - Identifikation og rangordning af tilpasningsevne
Øvelse VI - Ansvarsområder og indbyrdes relationer mellem de nøgleaktører, der er involveret i ændringer
Øvelse VII – Integreret sårbarhedsvurdering og handlingsplan
Planlægning og klimaændringer
 
Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
Bæredygtig transport
Energieffektivitet
Et behageligt og sundt miljø
Medinddragelse af offentligheden og interessenter
Strategisk planlægning
Omkostninger
Erhvervsfolk
 
Indledning
Udfordringer og muligheder for erhvervslivet
SWOT-analyseværktøj
 
Hvordan udarbejdes en klima-SWOT
 
Identifikation af produktets livscyklusfaser
Identifikation af klimavirkninger
Analyse af klimavirkningernes betydning
Udarbejdelse af klima-SWOT
Fra klima-SWOT til klimastrategi
Referencer