Selles ülevaates tutvustatakse olemasolevaid stsenaariume Läänemere piirkonnale avalduva kliimamuutuse mõju kohta. Stsenaariumid pakuvad tuge kohaliku tasandi analüüsidele, mis moodustavad osa probleemide ja võimaluste hindamisest ning haavatavuse hindamisest.

BalticClimate’i projekti neljast valdkonnast on mõjustsenaariumid toodud kolme kohta: põllumajandus-, energiamajandus- ja elamu-, sh veemajandussektor. Transpordisektori kohta mõjustsenaariume ei leitud. Peale selle sisaldab ülevaade mõjustsenaariume, mis puudutavad kogumajandust, metsandust, tervist ja looduskeskkonda.

Kliimamuutuse uurimine on pidevalt arenev valdkond, kus uusi teadmisi tuleb kogu aeg juurde. Autoriõiguse lepingute, stsenaariumide uute ja parandatud variantide lisandumise ning paljude väljaspool teaduskirjandust avaldatud stsenaariumide tõttu ei ole võimalik kindlaks teha kõiki olemasolevaid kliimamuutuse mõju stsenaariume. Seega on oluline neid teadmisi koguda, korrastada ja ehk ka ühtlustada. Siinses ülevaates püütakse rohkem kui 30 Läänemere piirkonna jaoks sobiva mõjustsenaariumi tutvustamisega näidata selliste materjalide olemasolu.

Vt ka „Seotud failid” lisateabega (inglise keeles):

  • Kliimamuutuse mõju teaduslik taust
  • Mis on stsenaariumid ja mudelid?


Edasi: Kliimamuutuse mõju stsenaariumid