Kui kliimamuutuse mõjud on tekkinud, peavad teie piirkond ja asjaomased ametiasutused need paratamatult enda õlule võtma. Kohaliku või piirkondliku omavalitsuse esindajana on teil võimalik rakendada vajalikku kohanemis- ja leevendamispoliitikat.

Mõelge leevendamis- ja kohanemismeetmete ühendamisele strateegilisel ja võimalikult madalal kohalikul tasandil ning valdkondades olemas olevate teadmiste ja kogemuste ärakasutamisele. Näiteks tegelevad planeerijad leevendamisega, kuid peavad üha sagedamini uurima lähemalt ka kohanemist. Kohalikud kogemused aitavad teil oma poliitilisi otsuseid langetada.

Kas teadsite, et maakasutusotsuste, taristusse tehtud investeeringute, ehitatava keskkonna ja asulavormi mõju või eluiga on vähemalt 40–100 aastat? Seetõttu on kliimamuutused maakasutuse ja ruumilise planeerimise ning ka ettevõtete tegevuse seisukohalt oluline teema.

Teiesuguseid poliitikakujundajaid on vaja selleks, et muuta planeerijate koostatud planeeringud õiguslikult siduvaks. Peale selle näitavad teie otsused teed teie piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtetele. Kohalikud ettevõtted ja energiasektori toimijad on huvirühmad, keda mõjutab suuresti see, kuidas teie kliimamuutuste probleemiga toime tulete. Oma piirkonna huvirühmade kindlakstegemine aitab teil välja selgitada kohalikud teabe- ja mõjuallikad.

Säästvaid poliitilisi otsuseid on raske teha, kui teadmisi kliimamuutuste ja nende mõjude kohta ei ole. Ent on olemas teadlased ja teised spetsialistid, kes annavad teile vajalikku teavet ja aitavad teil seda teemat mõista. Oma järelduste ja neile järgneva sammsammulise protsessi põhjal saate langetada oma piirkonda puudutavaid säästvaid otsuseid.

Et käsitleda kliimamuutusi vastutustundlikult, peaksite poliitikakujundajana läbima järgmised neli tegevusetappi:

1. Ettevalmistus
2. Haavatavuse hindamine 
3. Strateegilise suuna paikapanemine 
4. Planeerimine ja elluviimine