Kas olete juba oma piirkonnas loonud erinevaid ühistranspordivõimalusi ning rajanud jalg- ja kergliiklusteid?

Transpordisektoris saaks kasvuhoonegaase tohutult vähendada, kui edendada säästvaid transpordivõimalusi. Jalg- ja kergliiklusteede võrgustik, mille kaudu pääseb kasutama piirkonna põhiteenuseid, soodustab jala käimist ja jalgrattaga sõitmist sellistesse igapäevastesse sihtkohtadesse nagu töökoht, kool, teenindusasutused ja poed. Eri transpordiliikide kombineerimisel on abi asjaomase piirkonna säästva lõimitud ühistranspordi plaanist. Bussi- ja rongiliikluse sidumine võib muuta ülemineku ühest liiklusvahendist teise ja ühelt liikumisviisilt teisele mugavamaks.

Vaadake ka teisi sektoreid ning nende nende probleeme ja võimalusi kohalikus ja piirkondlikus arengus: