Tässä yleiskatsauksessa esitellään Itämeren alueen ilmastonmuutoksen vaikutusskenaarioita. Katsaus on tarkoitettu tukemaan tulevia paikallisia analyysejä osana haasteiden ja mahdollisuuksien arviointia sekä haavoittuvuuden arvioinnin runkoa.

Vaikutusskenaarioita on kolmelta sektorilta BalticClimate-hankkeen neljästä sektorista: maatalous, energia ja asuminen sisältäen veden. Liikennesektorille ei ole vaikutusskenaarioita. Lisäksi katsauksessa on kokonaistalouden, metsätalouden, terveyden ja luonnonympäristön vaikutusskenaariot.

Ilmastonmuutoksen tutkimus on nopeasti muuttuva ala. Uutta tietoa saadaan koko ajan. Siksi on mahdotonta kartoittaa kaikki saatavilla olevat ilmastonmuutoksen vaikutusskenaariot tekijänoikeussopimusten, skenaarioiden uusien ja korjattujen versioiden ja useiden muualla kuin akateemisessa kirjallisuudessa julkaistujen skenaarioiden takia. Haasteena onkin kerätä, jäsennellä ja kenties yhtenäistää tämä tieto. Tässä katsauksessa pyritään kuvaamaan tällaisen materiaalin laajuus esittelemällä yli 30 Itämeren alueelle merkittävää vaikutusskenaariota.

Lisätietoja

  • ilmastonmuutoksen vaikutusten tieteellisestä taustasta
  • skenaarioista ja malleista yleisellä tasolla

on oikealla olevissa, aiheeseen liittyvissä tiedostoissa (englanniksi).


Linkit jäljempänä oleviin osioihin: Ilmastonmuutoksen vaikutusskenaariot