Alueesi ja asianomaisten viranomaisten on väistämättä otettava huolehdittavakseen ilmastonmuutoksen vaikutukset, kun ne ilmenevät. Paikallisen tai alueellisen hallinnon edustajana sinun on mahdollista toimeenpanna välttämättömät sopeutumis- ja hillitsemistoimet.

Harkitse hillitsemis- ja sopeutumistoimien yhdistämistä strategisella ja paikallisemmalla tasolla hyödyntäen poikkisektoristen alojen ja monialaisten sektoreiden tietoa ja konkreettisia kokemuksia. Esimerkiksi aluesuunnittelijat käsittelevät hillitsemistä, minkä lisäksi heidän on yhä useammin pohdittava myös sopeutumista. Nämä paikalliset kokemukset auttavat toimenpiteistä päätettäessä.

Tiesitkö, että maankäyttöpäätösten, infrastruktuuri-investointien, rakennetun ympäristön ja kaupunkirakenteen elinkaaret ovat vähintään 40–100 vuotta? Tämän takia ilmastonmuutos on tärkeä seikka maankäytössä ja aluesuunnittelussa sekä ennen kaikkea liiketoiminnassa.

Päättäjiä tarvitaan, koska he tekevät suunnittelijoiden laatimista suunnitelmista laillisesti sitovia. Lisäksi päättäjien päätökset toimivat oppaana alueen yrittäjille ja yrityksille. Paikalliset yritykset ja energiaintressit ovat sidosryhmiä, ja tapa käsitellä ilmastonmuutos vaikuttaa niihin voimakkaasti. Oman alueen sidosryhmien tunnistaminen auttaa tunnistamaan paikalliset tiedonlähteet ja vaikutusvaltaiset lähteet.

Jos ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia ei tunneta, on vaikea tehdä kestävän politiikan mukaisia päätöksiä. Tiedemiehet ja muut asiantuntijat antavat kuitenkin tarvittavat tiedot ja tukevat ongelman ymmärtämisessä. Omien tulostesi ja seuraavan vaiheittaisen prosessin avulla pystyt tekemään aluettasi koskevia kestävällä pohjalla olevia päätöksiä.

Käsitelläksesi ilmastonmuutoksen vastuullisesti, etene seuraavien neljän toimintavaiheen mukaisesti:

1. Tee pohjatyö
2. Arvioi haavoittuvuus 
3. Määritä strateginen suunta 
4. Suunnittele ja toteuta