Päättäjät
Aluesuunnittelijat
Elinkeinoelämän toimijat

Yksityiskohtainen suunnittelutaso

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tärkeimmät suunnittelun näkökulmat yksityiskohtaisella tasolla on koottu alla olevaan taulukkoon. Jokaisen näkökulman kohdalle on merkitty, onko kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä (H) vai siihen sopeutumisesta (S). Kyseisen tason tärkeimmät suunnittelun näkökulmat on alleviivattu. Oikealla on esimerkkejä (englanniksi) asemakaavatason suunnnitelmista. Nämä suunnitelmat on kerätty BalticCllimate hankkeessa.

YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELUTASO

Paikallinen nykyinen ja tuleva ilmasto

Tuulensuojien suunnittelu mikroilmasto huomioiden (S)
Tehokkaan hulevesijärjestelmän suunnittelu (S)
Lämpöaaltojen riskien minimointi (S)
Routavaurioiden infrastruktuurille aiheuttamien riskien analysointi (S)

Tiivis ja monipuolinen rakenne

Uusien teknologioiden ja arkkitehtonisten innovaatioiden mahdollisuuksien tunnistaminen (H, S)
Olemassa olevan alueen tehokas käyttö (H)
Olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö (H)
Hylättyjen teollisuusalueiden ja vanhojen rakennusten hyödyntäminen (H)
Täydentävälle rakentamiselle sopivien paikkojen määrittely (H)
Infrastruktuuri suunniteltava sellaiseksi, että se toimii myös tulevaisuuden ilmastossa (S)
Erilaisten asumistyyppien suunnittelu (H, S)
Toimintojen yhdistäminen (H)
Käyttökelpoisen kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin turvaaminen (H)

Liikenne

Laadukkaiden julkisten tilojen luominen (H)
Tilan varaaminen polkupyörien pysäköintiin (H)
Matkustamisen tarpeen minimointi (H)
Infrastruktuurin koon ja ulottuvuuksien optimointi (H)
Kannustetaan arkiseen kävelyyn ja pyöräilyyn (H)
Liikkuvuussuunnitelmien kehittäminen (H)
Kävelyalueiden luominen (H)

Energia

Energiatehokkuuden edistäminen (H)
Joustavien ratkaisujen laatiminen rakennuksille ja alueille (H, S)
Ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien vaatiminen (H)
Paikallisen tuotannon tunnistaminen (H)
Paikallisten energiatarpeiden tunnistaminen nykyisen ja tulevan ilmaston osalta (H, S)
Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden tunnistaminen ja suosiminen (H)
Uusiutuvan energian tuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen (H)
Energian suhteen omavaraisten asutusten ja talojen suunnittelu (H)
Lämpöhävikin minimointi (H)
Talousjätevesien ja valumavesien tehokkaan käsittelyn suunnittelu (H)

Viihtyisä ympäristö

Suunnitellaan käytäviä viilentävän ilman saamiseksi ja tuulensuojaksi (S)
Suunnitellaan kattopuutarhoja (H, S)
Luodaan ratkaisuja siirtolapuutarhojen ja yhteisöpuutarhojen perustamiseksi (H, S)

Osallistuminen

Asukkaiden osallistuminen (H, S)
Maanomistajien ja kehittäjien osallistuminen (H, S)
Poliitikkojen osallistuminen (H, S)
Ilmastotieteilijöiden ja muiden tiedemiesten osallistuminen (H, S)
Tiedotusvälineiden osallistuminen (H, S)

Strateginen suunnittelu

Uuden asutuskehityksen ohjaaminen (H, S)
Tarpeellisten muutosten tunnistaminen tiiviimmän tai toimivamman alueen kehittämiseksi (H, S)
Alueen strategisten tarpeiden tunnistaminen – demografiset, taloudelliset, ympäristölliset näkökulmat jne. (H, S)
Talouden kehittäminen (H, S)
Liikenneverkoston kehittäminen – tiet, rautatiet jne. (H, S)

Suunnittelukustannukset

Vaikutusten arviointi (H, S)
Hajaantuneeseen rakenteeseen ja strategisen opastuksen puutteeseen liittyvät kustannukset (H, S)
Liian moniin teihin liittyvät kustannukset (H, S)
Alueen houkuttelevuuden yliarviointiin liittyvät kustannukset (H, S)
Kaukana oleviin palveluihin liittyvät kustannukset (H, S)

Katso myös:

» Alueellinen suunnittelutaso
» Yleinen suunnittelutaso