Päättäjät
Aluesuunnittelijat
Elinkeinoelämän toimijat
Työkalupakki
Tietoa ilmastonmuutoksesta
 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
Haavoittuvuuden kolme tärkeää osa-aluetta
Skenaariot
 
Lämpötila
Sademäärä
Lumipeite
Tuuli
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 
Ilmastonmuutoksen vaikutusskenaariot
 
Maatalous
Energia
Asuminen ja vesi
Kokonaistalous
Metsätalous
Terveys
Luonnonympäristö
Esimerkkejä
Hanke
Päättäjät
 
Johdanto
Ongelman hahmottaminen
Toimeen ryhtyminen
 
Tee pohjatyö
Arvioi haavoittuvuus
 
Energia
Liikenne
Asuminen
Maatalous
Määritä strateginen suunta
Suunnittele ja toteuta
 
Alueellinen suunnittelutaso
Yleinen suunnittelutaso
Yksityiskohtainen suunnittelutaso
Aluesuunnittelijat
 
Johdanto
Inventaarioanalyysi
 
Paikallinen tilastoinventaario
 
Sosioekonomiset tiedot
Energia-alan tiedot
Kuljetusalan tiedot
Asumistiedot
Maatalouden tiedot
Yleisen sektorin tiedot
Ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot
 
Kasvihuonekaasupäästöt
Tulevaisuuden ilmasto
Harjoitus A: Sidosryhmien kartoitus
Harjoitus B: Olemassa olevien käytänteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen
Harjoitus C: Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet
Haavoittuvuuden arviointi
 
Prosessin valmistelu
 
Kohteen tarkka määrittely
Haavoittuvuuden arviointiprosessin vaiheet
Harjoitusten arviointi
Altistuminen ja herkkyys
 
Harjoitus 1: Miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi näyttää?
Harjoitus 2: Ilmastollisten stressitekijöiden kartoitus
Harjoitus 3: Sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitus
Harjoitus 4: Paikallinen herkkyys
Vastatoimet
 
Harjoitus 5: Sopeutumiskyvyn tunnistaminen ja arviointi
Harjoitus 6: Muutokseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuut ja suhteet
Harjoitus 7: Integroitu haavoittuvuuden arviointi ja toimintasuunnitelma
Suunnittelu ja ilmastonmuutos
 
Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
Kestävä liikenne
Energiatehokkuus
Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
Strateginen suunnittelu
Kustannukset
Elinkeinoelämän toimijat
 
Johdanto
Liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet
SWOT-analyysityökalu
 
Ilmasto-SWOT-analyysin laatiminen
 
Tuotteen elinkaaren vaiheiden tunnistaminen
Ilmastovaikutusten tunnistaminen
Ilmastovaikutusten merkityksen arviointi
Ilmasto-SWOT-analyysin yhteenveto
Ilmasto-SWOT-analyysistä ilmastostrategiaan
Lähteet