BalticClimate videot
Olkipaaleista rakennettujen talojen kysyntä kasvaa Liettuassa. Olkipaaleista rakennetut talot ovat energiatehokkaita ja olki on paikallinen luonnonmateriaali. Joulukuu 2011. Tekstitys: englanti.
Ilmastonmuutokseen sopeutunut maatalous ja lähiruokamarkkinat Westmecklenburgissa, Saksassa. Lokakuu 2011. Tekstitys englanniksi.
Polistovskyn luonnnonpuiston ekosysteeemi ja ympäristöystävällinen maatalous, Bezhanitskiy Rayon, Venäjä. Elokuu 2011. Tekstitys englanniksi.
Ligatnen lautan menneisyys ja nykypäivä, Latvia. Toukokuu-heinäkuu 2011. Tekstitys englanniksi.
Ympäristöystävällisten teknologioiden käyttö uudessa Kurtnan koulussa lähellä Tallinnaa, Viro. Toukokuu 2011. Tekstitys englanniksi.
Puupohjaisen bioenergian käyttö ja biokaasun liiketoiminnan kehittyminen Keski-Suomessa. Huhtikuu 2011. Tekstitys englanniksi.
Julkinen liikenne ja biokaasun käyttö Gävlessä ja Tukholmassa, Ruotsi. Maaliskuu 2011. Puhe englanniksi.
Ensimmäinen BalticClimate lähetys ilmastonmuutoksesta. Maaliskuu 2010. Tekstitys englanniksi.

Puhumme ilmastonmuutoksesta, koska mielestämme tämän ilmiön kyseenalaistamisen on loputtava. Tiedon välittäminen on avain, jolla ihmiset saadaan ymmärtämään toisiaan ja ryhtymään toimeen. Siksi toimijoiden kaikilla tasoilla, eri tieteenaloilla ja muussa toiminnassa, on tehtävä yhteistyötä.

BalticClimate-työkalupakki on tehokas tiedonvälityksen työkalu paikallisen ja alueellisen tason toimijoille, jotka eivät välttämättä ole ilmastonmuutoksen asiantuntijoita, mutta joilla on tärkeä asema ilmastonmuutokseen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanon valmistelussa, rahoituksessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

Työkalupakki on suunnattu kolmelle tärkeälle toimijoiden ryhmälle: päättäjille, aluesuunnittelijoille ja yritysmaailman toimijoille. Juuri näiden toimijoiden tulisi sitoutua asiaan näkyvästi ja ottaa vastuuta ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviämisestä. Työkalupakki auttaa käymään läpi tämän monimutkaisen ja haastavan prosessin.

Päättäjien osalta tiedoissa keskitytään tärkeimpiin näkökohtiin: ongelman kohtaamiseen ja toimien aktivointiin. Tarkempaa tietoa saa pääasioiden kategorialinkkien kautta, jotka näkyvät vaakasuuntaisessa ylätunnisteessa. Lisätietoja on myös muiden toimijaryhmien tiedoissa.

Aluesuunnittelijoille tarjotaan yksityiskohtaisempaa ja tieteellisempää tietoa. Aluesuunnittelijoiden osioon on linkitetty myös perustiedot ja havainnollistavat tiedot sekä päättäjille ja yritysmaailman toimijoille tarkoitetut osiot. Aluesuunnittelujoille on erityisesti erilaisia harjoituksia ja suunnitteluohjeita, joiden avulla he pystyvät valmistelemaan päätöksenteon ensimmäiset vaiheet ja ryhtymään ilmastonmuutoksen näkökohtia koskeviin toimiin omalla alueellaan.

Yritysmaailman toimijat johdatetaan aiheeseen heidän oman kiinnostuksenkohteensa kautta: ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaan tietyllä alueella ja millaisia mahdollisuuksia uusi tilanne ja uudet olosuhteet voivat luoda. Tässä osiossa työkalu koostuu toimenpiteiden sarjasta, jolla reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Asiaan perehtymisen voi aloittaa kahdella tavalla.

(A) Voit käyttää lähtökohtana toimijaryhmäsi (päättäjät, aluesuunnittelijat tai yritysmaailman toimijat) näkökulmaa. Jos haluat tehdä näin, napsauta toimijaryhmää pystysuuntaisessa navigointipalkissa.

tai

(B) Valitse itseäsi kiinnostava linkki vaakasuuntaisesta navigointipalkista. Toimi näin, jos et tunne kuuluvasi mihinkään toimijaryhmään tai haluat ilmastonmuutoksesta vain esimerkiksi seuraavia yleisiä tietoja:

Mitkä ovat vaikutukset eri sektoreihin? Millaisia ovat poliittisten toimien kaksi pääryhmää, hillitseminen ja sopeutuminen? Miten ilmasto ja sää eroavat toisistaan? Onko ilmastonmuutoksen syynä maapallon luonnolliset olosuhteet vai onko se ihmisen aiheuttama (antropogeeninen)?

Näiden teemojen mukaisesti aihetta lähestytään BalticClimate-työkalupakissa eri tavoin kuin poliittisissa toimenpiteissä, jotka tähän asti ovat keskittyneet kansainväliseen tai kansalliseen tasoon tai jotka on kohdistettu suurille teollisuudenaloille. Työkalupakilla pyritään tukemaan alueiden ja toimijoiden kehitystä pienissä ja keskikokoisissa kaupungeissa sekä maaseudulla kaikissa Itämeren alueen maissa.

Tavoitteena on

  • lisätä ymmärtämystä ilmiöstä
  • hahmottaa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tiettyihin alueisiin
  • tiedottaa ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä tärkeistä osa-alueista
  • tukea tiedon välittämistä globaalilta tasolta paikalliselle tasolle ja kansallisten rajojen yli
  • parantaa kykyä käsitellä ilmastonmuutos yhteisesti, integroidusti ja kestävällä tavalla
  • havaita ja kehittää mahdollisuuksia
  • lisätä pienten ja keskikokoisten kaupunkien, maaseudun ja niiden ympäristöjen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Haluatko lisätä omaa kilpailukykyäsi? Jos haluat, tervetuloa tutustumaan BalticClimate-työkalupakkiin! Hyödynnä erilaisia työkaluja ja valmistaudu tulevaan.

Näiden videoiden tarkoitus on motivaation nostaminen, jos et ole vielä vakuuttunut. Olet vain yhden klikkauksen päässä siitä tiedosta, miten erilaiset toimijat ovat huomioineet ilmastonmuutoksen. Nämä videot (5 – 10 min) on kuvattu Itämeren alueella vuosina 2010 ja 2011.