Šioje apžvalgoje pateikiami klimato kaitos įtakos Baltijos jūros regionui scenarijai. Jų paskirtis yra padėti atlikti būsimą vietinę analizę, taip pat jie yra grėsmių bei galimybių įvertinimo ir pažeidžiamumo įvertinimo sistemos dalis.

Poveikio scenarijai suskirstyti į tris iš keturių projekto BalticClimate temų pagal sektorius: žemės ūkį, energetiką ir gyvenamųjų namų statybą, įskaitant vandens ūkį. Nerasta jokių poveikio scenarijų transporto sektoriui. Be to, ataskaitoje yra poveikio scenarijų visai ekonomikai, miškininkystei, sveikatos apsaugai ir gamtinei aplinkai.

Klimato kaitos tyrimų sritis yra gyva ir dinamiška. Visa laiką gaunama naujų žinių. Todėl būtų nepraktiška pateikti visus turimus klimato kaitos įtakos scenarijus dėl autorinių sutarčių, naujų ir peržiūrėtų scenarijų versijų, o didelė scenarijų dalis yra paskelbta ne akademinėje literatūroje. Taigi, surinkti, struktūrizuoti ir galbūt suderinti šias žinias yra tikras iššūkis. Tai yra bandymas iliustruoti tokios medžiagos pasiekiamumą, pristatant daugiau kaip trisdešimt poveikio scenarijų, aktualių Baltijos jūros regionui.
Išsamesnės informacijos apie:

  • mokslinį klimato kaitos poveikio pagrindimą,
  • kokie yra scenarijai ir modeliai

žr. Susijusiuose dokumentuose dešinėje (anglų kalba).


Nuorodos į tolesnius skyrius:
Klimato kaitos poveikio scenarijai