BalticClimate video
Lietuvoje kyla šiaudiniai namai – taupantys energiją ir pastatyti iš vietinės gamtinės žaliavos. 2011 gruodis. Subtitrai anglų kalba.
Prie klimato kaitos prisitaikęs žemės ūkis ir vietinio maisto turgeliai Vestmeklenburge, Vokietijoje. 2011 m. spalis. Subtitrai anglų kalba.
Polistovskio gamtos rezervato ekosistemos  ir gamtai draugiškas ūkininkavimas Bežanitskio rajone, Rusijoje. 2011 m. rugpjūtis. Subtitrai anglų kalba.
Ligatne kelto Latvijoje dabartis ir ateitis. 2011 m. gegužės-liepos mėn. Subtitrai anglų kalba.
Aplinkai draugiškų  technologijų  naudojimas naujoje Kurtna mokykloje netoli Talino, Estijoje. Subtitrai anglų kalba.
Bioenergijos iš medienos naudojimas ir biodujų kuro verslo raida Centrinėje Suomijoje. 2011 m. balandis. Subtitrai anglų kalba.
Viešasis transportas ir biodujų naudojimas Gavle ir Stokholme, Švedijoje. 2011 m.  kovas. Anglų kalba.
Pirmoji BalticClimate laida apie klimato kaitą. 2010 m. kovas. Subtitrai anglų kalba.

Apie klimato kaitą kalbame todėl, kad manome, jog ilgiau šiuo reiškiniu abejoti nevalia. Todėl visų lygmenų mokslininkai ir kitų sričių bei veiklos atstovai turi veikti išvien.

BalticClimate priemonių rinkinys – tai galimybes išplečiantis žinių perdavimo instrumentas, skirtas vietos ir regionų lygmens dalyviams, kurie gal ir nėra klimato kaitos ekspertai, bet atlieka svarbų vaidmenį rengdami, finansuodami ir priimdami sprendimus, susijusius su klimato kaitos priemonių įgyvendinimu.

Taigi šis priemonių rinkinys skirtas trims atitinkamoms dalyvių grupėms: politikos kūrėjams, teritorijų planuotojams ir verslininkams. Būtent jie turėtų prisiimti atsakomybę ir kovoti su klimato kaitos padariniais, o šis priemonių rinkinys jiems padės nepasimesti sudėtingų ir sunkių procesų labirinte.

Politikos kūrėjai supažindinami su svarbiausiais aspektais, skatinančiais pripažinti problemą ir imtis veiksmų. Išsamesnė informacija pateikiama nuorodose, suskirstytose pagal aptariamų klausimų kategorijas, kurios nurodytos horizontalioje puslapio antraštėje ar kitoms dalyvių grupėms pateikiamoje informacijoje.

Teritorijų planuotojams pateikiama išsamesnė mokslinė informacija. Jiems skirtoje dalyje yra pagrindinė ar vaizdinė medžiaga, taip pat kitoms dviems dalyvių grupėms – politikos kūrėjams ir verslininkams – skirta informacija. Iš esmės, teritorijų planuotojams pateikiama daugybė užduočių ir planavimui skirtų gairių, padėsiančių atitinkamoje teritorijų planavimo priežiūros institucijoje žengti pirmuosius žingsnius priimant sprendimus ir imantis priemonių klimato kaitos atžvilgiu.

Verslininkams informacija pateikiama atsižvelgiant į pagrindinius, jiems susirūpinimą keliančius klausimus, t. y. klimato kaitos poveikį verslui tam tikrame regione ir naujų klimato sąlygų teikiamas galimybes. Todėl priemonės skirtos kovai su klimato kaita susideda iš eilės veiksmų.

Klausimą galima pradėti aiškintis dvejopai.

a) Norėdami į problemą pažvelgti dalyvių grupės (politikos kūrėjų, teritorijų planuotojų ar verslininkų) akimis, spustelėkite pele ant vertikaliosios tam tikrai dalyvių grupei skirtos naršymo juostos.

arba

b) horizontalioje naršymo juostoje pasirinkite jus dominančią nuorodą. Galbūt savęs netapatinate nė su viena dalyvių grupe, o tiesiog norite gauti bendros informacijos apie klimato kaitą:

Kaip klimato kaita gali paveikti įvairius sektorius? Kokios dvi pagrindinės atsako į klimato kaitą strategijos: švelninimas ar prisitaikymas? Kuo klimatas skiriasi nuo oro? Klimato kaita – įprastas gamtos reiškinys ar žmogaus sukeltas (antropogeninis) procesas?

Todėl BalticClimate priemonių rinkinys yra kaip išankstinis žingsnis prieš imantis politinių priemonių, kurios iki šiol buvo sutelktos į tarptautinį ir nacionalinį lygmenis arba skirtos didesnėms pramonės šakoms. Šis priemonių rinkinys skirtas visų Baltijos jūros regiono šalių mažų bei vidutinio dydžio miestų ir kaimo vietovių vystymuisi sustiprinti.

Juo siekiama:

  • didinti supratimą apie klimato kaitos reiškinį;
  • nustatyti, kaip klimato kaita paveiks konkrečias vietoves;
  • skleisti informaciją apie pagrindinius klimato kaitos aspektus ir tvarų vystymąsi;
  • prisidėti prie žinių perdavimo pereinant nuo pasaulinio prie vietos ir tarpvalstybinio lygmens;
  • stiprinti gebėjimus spręsti klimato kaitos klausimus darniai, kompleksiškai ir tvariai;
  • nustatyti ir plėtoti palankias progas ir galimybes, ir taip
  • didinti mažų bei vidutinio dydžio miestų, kaimo vietovių ir aplinkinių rajonų patrauklumą ir konkurencingumą.

Ar norite būti konkurencingesnis? Jei taip, susipažinkite su BalticClimate priemonių rinkiniu, pasinaudokite juo ir pradėkite veikti!

Dešinėje pateiktos video medžiagos tikslas - padidinti Jūsų motyvaciją, jei dar nesate įsitikinęs. Tiesiog paspauskite ir sužinokite, kaip skirtingų grupų atstovai spendžia klimato kaitos klausimus. Video (5-10 min.) nufilmuoti 2010 ir 2011 metais Baltijos jūros regiono vietovėse.