Šajā pārskatā piedāvāti klimata pārmaiņu ietekmes scenāriji Baltijas jūras reģionā. Tos paredzēts izmantot nākotnē, veicot vietēja mēroga analīzes izaicinājumu un iespēju novērtēšanai un neaizsargātības novērtēšanai.

Klimata pārmaiņu radītās ietekmes scenāriji piedāvāti trīs no četrām BalticClimate tēmām pa sektoriem: lauksaimniecība, enerģētika un mājsaimniecības un ūdensapgāde. Nav atrodami scenāriji par klimata pārmaiņu ietekmi uz transporta sektoru. Papildu ziņojumā ietverti scenāriji par klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz ekonomiku, mežizstrādi, veselības aprūpi un vidi.

Klimata pārmaiņu izpēte ir rezonējoša un dinamiska joma, kurā nemitīgi tiek saņemta jauna informācija. Tādējādi nav praktiski izklāstīt visus iespējamos scenārijus par klimata pārmaiņām, ņemot vērā autortiesību līgumus, jaunos un pārskatītos scenāriju variantus un lielu daļu scenāriju, kas publicēti ārpus akadēmiskās literatūras. Tādējādi izaicinājums ir visu šo informācijas daudzumu savākt, strukturēt un saskaņot. Šis ir mēģinājums ilustrēt šāda materiāla pieejamību, prezentējot vairāk nekā 30 scenārijus par klimata pārmaiņām, kas attiecas uz Baltijas jūras reģionu.

Plašākai informācijai par:

  • Klimata pārmaiņu radītās ietekmes zinātnisko pamatojumu un
  • Kādi ir scenāriji un modeļi,

skatīt saistītos dokumentus labajā pusē (angļu val.).


Saites uz nākošajām nodaļām: Klimata pārmaiņu ietekmes scenāriji