Ir neizbēgami, ka jūsu reģionam un attiecīgajām institūcijām būs jāuzņemas atbildība par klimata pārmaiņām. Kā vietējās vai reģionālās varas pārstāvim jums būs iespēja ieviest nepieciešamo politiku, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu ietekmes.

Padomājiet par pielāgošanās un ietekmju mazināšanas pasākumu apvienošanu stratēģiskā un vietējā līmenī, izmantojot starpnozaru un daudznozaru sektoru zināšanas un pieredzi. Piemēram, telpiskie plānotāji strādā ar klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanu, taču arvien biežāk viņiem nākas pievērsties arī pielāgošanās jautājumam. Šāda vietējā pieredze palīdz politikas lēmumu pieņemšanā!

Vai jūs zinājāt, ka pieņemto zemes izmantošanas, infrastruktūras investīciju, vides apbūves un pilsētas struktūru lēmumu dzīves ilgums ir vismaz 40 līdz 100 gadi? Tādēļ klimata pārmaiņas ir svarīgs elements zemes izmantošanas un telpiskās plānošanas kontekstā, kā arī uzņēmējdarbībā.

Jūsu, politikas veidotāju, rīcība ir nozīmīga, lai plānotāju izstrādātie plāni būtu juridiski saistoši. Jūsu lēmumi ir vadlīnijas jūsu reģiona uzņēmējiem. Vietējie uzņēmēji un enerģētikas nozare ir iesaistītās puses, kuras lielā mērā ietekmē tas, kā jūs vadāt klimata pārmaiņu jautājumus. Identificētās iesaistītās puses jūsu reģionāpalīdzēs jums labāk noteikt vietējos informācijas avotus un ietekmi.

Bez zināšanām par klimata pārmaiņām un to ietekmi ir grūti pieņemt ilgtspējīgas attīstības lēmumus. Taču zinātnieki un citi profesionāļi var sniegt jums nepieciešamo informāciju un atbalstu, lai izprastu dažādus jautājumus. Izmantojot iegūtos datus un īstenojot pakāpeniskas pieejas procesu, jūs varēsiet savā reģionā pieņemt ilgtspējīgus lēmumus.

Lai kā politikas veidotāji jūs atbildīgi varētu risināt klimata pārmaiņu jautājumus, atbildes darbībā jāievēro četri posmi:

1. Sagatavot augsni
2. Novērtēt neaizsargātību 
3. Noteikt stratēģisko virzību 
4. Plānot un ieviest