Vai jūs savā reģionā jau esat noteikuši dažādas sabiedriskā transporta alternatīvas, piemēram, iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu?

Transporta sektorā lielā mērā iespējams samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, veicinot ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas. Velo un gājēju celiņu tīkls, kas aptver teritorijas galvenās pakalpojumu sniegšanas vietas, veicina iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu uz ikdienas galamērķiem – darbavietām, skolām, pakalpojumu sniegšanas vietām un veikaliem. Ilgtspējīgi un integrēti pilsētas sabiedriskā transporta attīstības plāni teritorijā un reģionā palīdzēs sasaistīt kopā dažādus transporta veidus. Autobusu un vilcienu pakalpojumu savienošana atvieglos pāreju no viena transportlīdzekļa un satiksmes veida uz citu.

Uzziniet arī par citu nozaru izaicinājumiem un iespējām vietējās un reģionālās attīstības kontekstā.