Det er uunngåelig at det er området deres og de relevante myndighetene som vil måtte bære virkningene av klimaendringer når de kommer. Som representanter for lokale eller regionale styremakter har dere mulighet til å sette i verk nødvendige tiltak innen tilpassing og skadebegrensning.

Prøv å kombinere skadebegrensning og tilpassing på strategisk og mer lokalt nivå ved hjelp av kunnskap og konkrete erfaringer fra sektorovergripende fagfelt og flerfaglige sektorer. For eksempel tar arealplanleggere for seg skadebegrensning, men må også stadig oftere ta for seg tilpassing. Disse lokale erfaringene er nyttige når dere skal ta beslutninger!

Visste dere at beslutninger om arealbruk samt investeringer i infrastruktur, bygninger og byutforming har en levetid på minst 40-100 år? Dette gjør klimaendring til et viktig spørsmål når det gjelder arealbruk og arealplanlegging, i tillegg til virksomhetsdrift!

Beslutningstakere som dere trengs fordi dere gjør planene som er utarbeidet av planleggerne, juridisk bindende. Dessuten fungerer beslutningene dere tar, som retningslinjer for entreprenører og virksomheter i regionen. Lokale virksomheter og energiinteresser er interesseparter og påvirkes sterkt av måten dere håndterer klimaendringsspørsmålet på. Identifisering av interesseparter i regionen er til hjelp når det gjelder å identifisere lokale kilder til informasjon og innflytelse.

Uten kunnskap om klimaendringen og dens følger er det vanskelig å ta bærekraftige politiske beslutninger. Vitenskapsfolk og andre fagpersoner er imidlertid tilgjengelige for å skaffe dere den informasjonen og støtten dere trenger for å forstå spørsmålene. Ut fra resultatene deres og følgende stegvise prosess vil dere kunne ta bærekraftige beslutninger for regionen!

For å håndtere klimaendring ansvarlig som beslutningstakere bør dere følge følgende fire handlingssteg:

1. Legg grunnen
2. Vurder sårbarheten 
3. Sett strategiske mål 
4. Planlegg og gjennomfør