Har dere allerede etablert ulike typer offentlige transportalternativer i regionen, inkludert gange og sykling?

I transportsektoren kan en stor del drivhusgasser reduseres ved å fremme bærekraftige transportalternativer. Et nettverk av sykkel- og gangstier som dekker de viktigste tjenestene i området, oppmuntrer til gange og sykling til hverdagslige destinasjoner som arbeids, skole, tjenester og butikker. Bærekraftige og integrerte bytransportplaner for offentlig transport i området/regionen kan hjelpe til med å knytte ulike trafikkformer sammen. Knyttes buss- og togtjenester sammen, sikrer det en god overgang fra én transportmåte til en annen.

Se også andre sektorer med tilhørende utfordringer og muligheter for lokal og regional utvikling: