Beslutningstakere
Arealplanleggere
Forretningsfolk
Verktøykassen
Om klimaendring
 
Skadebegrensning av og tilpasning til klima
De tre viktigste elementene i sårbarhet
Klimaendringsscenarioer
 
Temperatur
Nedbør
Snødekke
Vind
Virkninger fra klimaendring
 
Virkningsscenarier om klimaendring
 
Jordbruk
Energi
Bolig og vann
Generell økonomi
Skogbruk
Helse
Natur
Eksempler
Prosjektet
Beslutningstakere
 
Innledning
Å se problemet
Til handling
 
Legg grunnen
Vurder sårbarheten
 
Energi
Transport
Bolig
Jordbruk
Sett strategiske mål
Planlegg og gjennomfør
 
Regionalt planleggingsnivå
Kommunalt planleggingsnivå
Detaljert planleggingsnivå
Arealplanleggere
 
Innledning
Sårbarhetsvurdering
 
Forberedelse av prosessen
 
Hva er deres spesifikke fokus?
Stegene i sårbarhetvurderingsprosessen
Evaluering av øvelsene
Eksponering og sensitivitet
 
Øvelse I – Hvordan vil framtidens samfunn se ut?
Øvelse II - Kartlegging av klimatiske stressorer
Øvelse III - Kartlegging av sosioøkonomiske stressorer
Øvelse IV – Lokal sensitivitet
Tiltak
 
Øvelse V - Identifisering og rangering av tilpasningsevne
Øvelse VI - Ansvarsområder og relasjoner mellom hovedaktører involvert i endring
Øvelse VII - Integrert sårbarhetsvurdering og handlingsplan
Planlegging og klimaendring
 
Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
Kompakt og mangfoldig urban struktur
Bærekraftig transport
Energieffektivitet
Et komfortabelt og sunt miljø
Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
Strategisk planlegging
Kostnader
Forretningsfolk
 
Innledning
Utfordringer og muligheter for virksomheter
SWOT analyseverktøy
 
Hvordan lages en klima-SWOT
 
Identifisering av trinnene i produktets livssyklus
Identifisering av klimavirkningene
Viktighetsvurdering av klimavirkningene
Kompilering av klima-SWOT-en
Fra klima-SWOT til klimastrategi
Referanser