BalticClimate videoer
I Litauen er nå halmhus på frammarsj, ettersom de er energieffektive og bygges ved hjelp av lokale naturlige materialer. Des. 2011. Engelsk teksting.
Klimatilpasning av jordbruk og lokale matmarkeder i Vest-Mecklenburg i Tyskland. Oktober 2011. Engelsk teksting.
Økosystemer ved Polistovskij naturreservat og naturvennlig landbruk i Bezjanitskij-området i Russland. August 2011. Engelsk teksting.
Nåtid og framtid for Ligatne-ferjen i Latvia. Mai–juli 2011. Engelsk teksting.
Bruk av miljøvennlig teknologi ved den nye Kurtna-skolen nær Tallinn i Estland. Mai 2011. Engelsk teksting.
Bruk av vedbasert bioenergi og utvikling av virksomhet innen biogassdrivstoff i Midt-Finland. April 2011. Engelsk teksting.
Offentlig transport og bruk av biogass i Gävle og Stockholm i Sverige. Mars 2011. Engelsk tale.
Første BalticClimate-sending om klimaendring. Mars 2010. Engelsk teksting.

Vi snakker om klimaendring fordi vi mener det ikke lenger kan stilles spørsmål ved dette fenomenet. Kunnskapsoverføring er nøkkelen til å forstå hverandre og gi folk forutsetninger for å handle. Derfor må aktører på alle nivåer og innenfor ulike vitenskaper og andre områder jobbe hånd i hånd.

BalticClimates verktøykasse er et kunnskapsoverføringsinstrument som skaper forutsetninger hos aktører på lokalt og regionalt nivå som ikke nødvendigvis er eksperter på klimaendring, men som har en viktig rolle å spille når det gjelder å forberede, finansiere og ta beslutninger om tiltak relatert til klimaendring.

Denne verktøykassen henvender seg derfor til tre relevante aktørgrupper: beslutningstakere, arealplanleggere og forretningsfolk. Dette er aktører som bør vise tydelig engasjement og ta ansvar for å håndtere følgene av klimaendringene. Verktøykassen vil gjøre det lettere å orientere seg i den komplekse og utfordrende prosessen.

For beslutningstakere er informasjonen fokusert på de viktigste aspektene – å møte problemet og bli aktivert. Tilgang til mer detaljert informasjon får du via lenkene til kategoriene med hovedspørsmål som vises oppe på menylinjen, eller i informasjonen til de andre aktørgruppene.

Arealplanleggere får presentert mer detaljert og vitenskapelig informasjon. Seksjonen for arealplanleggere vil også lenke til grunnleggende eller illustrerende informasjon, samt til de to andre seksjonene, rettet mot beslutningstakere og forretningsfolk. Stort sett vil de finne en rekke øvelser og retningslinjer for planlegging som kan hjelpe dem med å forberede seg til de første trinnene i beslutningsprosessen og for å sette i verk tiltak relatert til klimaendring innenfor sine respektive arealenheter.

Forretningsfolk vil få en innføring i spørsmålet via det de er mest opptatt av: innvirkningen på en virksomhet i en gitt region, og hva slags muligheter som kan utvikles under nye situasjoner og rammevilkår. Her består verktøyene av en rekke handlingstrinn som svar på klimaendring.

Til å begynne med er det to hovedmåter å sette seg inn i saken på.

(A) Du kan navigere ut fra synspunktet til din aktørgruppe (beslutningstakere, arealplanleggere og forretningsfolk). Du klikker da på din aktørgruppe i menyen til venstre.

eller

(B) Velg en kobling som interesserer deg fra menylinjen over. Det kan være at du ikke regner deg inn blant noen av aktørgruppene, eller at du bare ønsker generell informasjon om klimaendringer, for eksempel:

Hvordan kan ulike sektorer bli berørt? Hva er de to grunnleggende formene for politisk respons – skadebegrensning og tilpassing? Hva er forskjellen mellom klima og vær? Eller: skyldes klimaendringer naturlige forhold på jorda, eller er de menneskeskapt?

Slik går BalticClimates verktøykasse et trinn videre enn de politiske tiltakene som til nå har konsentrert seg om det internasjonale og nasjonale nivået eller rettet seg mot større bransjer. Denne verktøykassen retter seg mot områder og aktører i små og mellomstore byer og bygder i alle land i Østersjøregionen for å støtte utviklingen der.

Den har dermed som mål å:

  • øke forståelsen av fenomenet,
  • identifisere hvordan klimaendring vil påvirke spesifikke områder,
  • informere om de viktigste elementene i forbindelse med klimaendring og bærekraftig utvikling,
  • støtte kunnskapsoverføringen fra globalt til lokalt nivå og på tvers av landegrenser,
  • utvide kapasiteten til å ta seg av klimaendringsspørsmålet gjennom samarbeid og på en integrert og bærekraftig måte,
  • oppdage og utvikle muligheter og anledninger, og dermed
  • øke attraktiviteten og konkurranseevnen hos små og mellomstore byer og bygder og deres omland.

Ønsker du å øke din egen konkurranseevne nå? Da bør du ta deg en tur innom og utforske BalticClimates verktøykasse, benytte deg av de ulike verktøyene og skaffe deg forutsetninger til å sette i gang!

Økt motivasjon – i fall du ikke er overbevist ennå – er formålet med videoene til høyre. Bare klikk på dem, så får du høre hvordan ulike aktørgrupper har håndtert klimaendring. Videoene (5–10 min) ble tatt opp i områder rundt Østersjøen i 2010 og 2011.