Denne gjennomgangen presenterer scenarier om virkninger fra klimaendring i Østersjøregionen. Den er ment å støtte fremtidige lokale analyser som en del av rammeverket rundt vurderingen av utfordringer og muligheter samt sårbarhetsvurderingen.

Virkningsscenariene er inndelt i tre av de fire sektortemaene i BalticClimate: jordbruk, energi samt bolig og vann. Det er ikke funnet virkningsscenarier for transportsektoren. I tillegg inneholder gjennomgangen virkningsscenarier for den generelle økonomien, skogbruk, helse og natur.

Forskning på klimaendring er et levende og dynamisk felt. Ny kunnskap kommer stadig til. Det er derfor upraktisk å kartlegge alle tilgjengelige virkningsscenarier om klimaendring, på grunn av opphavsrettigheter, nye og oppdaterte versjoner av scenariene, og den store andelen av scenarier som er publisert utenfor akademisk litteratur. Utfordringen er derfor å samle inn, strukturere og kanskje harmonisere denne kunnskapsmengden. Dette er et forsøk på å illustrere tilgjengeligheten av slikt materiale ved å presentere mer enn tretti virkningsscenarier med relevans for Østersjøregionen.

Nærmere informasjon om:

  • Vitenskapelig bakgrunn for virkninger fra klimaendring
  • Hva er scenarier og modeller,

finner du under Relaterte filer til høyre (på engelsk).


Lenk til neste seksjon: Virkningsscenarier om klimaendring