Niniejszy przegląd przedstawia scenariusze skutków zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego i ma na celu wsparcie przyszłych analiz na poziomie lokalnym jako element oceny wyzwań i szans oraz oceny podatności.

Scenariusze skutków zostały podzielone na trzy z czterech bloków tematycznych analizowanych w ramach projektu BalticClimate, tj. rolnictwo, energetyka i mieszkalnictwo wraz z ustrojem wodnym. Scenariusze skutków dla sektora transportowego nie zostały zidentyfikowane. Ponadto, raport obejmuje scenariusze skutków dla całej gospodarki, leśnictwa, zdrowia i środowiska naturalnego.

Badania nad zmianami klimatu stanowią dynamiczną i ekscytującą dziedzinę, która przez cały czas dostarcza nowej wiedzy. W konsekwencji, opisanie wszystkich dostępnych scenariuszy skutków zmiany klimatu jest niewykonalne z powodu praw autorskich, pojawiania się nowych i poprawionych wersji scenariuszy oraz publikacji poza ramami literatury naukowej. Dlatego zebranie, uporządkowanie i zharmonizowanie tej bazy wiedzy stanowi duże wyzwanie. Niniejszy przegląd stanowi próbę zilustrowania dostępności tych informacji, poprzez przedstawienie ponad trzydziestu scenariuszy skutków zmiany klimatu dla regionu Morza Bałtyckiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat:

  • Naukowych podstaw skutków zmiany klimatu
  • scenariuszy i modeli,

proszę przejść do pokrewnych dziedzin po prawej stronie (w języku angielskim).


Linki do dalszych sekcji: Scenariusze skutków zmiany klimatu