Denna genomgång omfattar scenarier för effekter av klimatförändringen inom Östersjöregionen. Den är tänkt att utgöra underlag för framtida lokala analyser, i samband med bedömning av utmaningar och möjligheter, inom ramverket ramverk för sårbarhetsanalys.

Scenarierna för effekter har indelats i tre av de fyra sektortemana för BalticClimate: jordbruk, energi, och byggnader inklusive vatten. Inga scenarier för effekter har hittats för transportsektorn. Dessutom innehåller rapporten effektscenarier för den övergripande ekonomin, skogsbruket, folkhälsan and the naturmiljön.

Klimatförändring  är ett dynamiskt och aktivt forskningsområde. Ny kunskap kommer hela tiden. Det är därför ogörligt att kartlägga alla tillgängliga scenarier för effekterna av klimatförändring, på grund av upphovsrättsavtal, nya och reviderade versioner av scenarierna, och det stora antal scenarier som publicerats utanför den akademiska sfären. Utmaningen ligger därför i att samla, strukturera och kanske harmonisera kunskapsfältet. Det här är ett försök att illustrera tillgången på sådant material, genom en presentation av drygt trettio effektscenarier som är relevanta för Östersjöregionen.

För mer ingående information om:

  • den vetenskapliga bakgrunden till effekter av klimatförändring
  • innebörden av scenarier och modeller,

hänvisas till de relevanta filerna till höger (på engelska).


Länkar till andra avsnitt:
Scenarier för effekter av klimatförändringen