Har du redan fastställt olika typer av kollektivtransport i din region, utöver promenader och cykling?

Inom transportsektorn går det att spara kolossala mängder växthusgaser genom att satsa på hållbara transporter. Cykel- och gångvägar bör bilda ett nätverk som täcker områdets centrala tjänsteleverantörer, för att uppmuntra till promenader och cykling till vanliga destinationer som arbetsplatser, skolor, offentliga funktioner och butiker. Uthålliga och integrerade planer för kollektivtrafiken i städerna inom området/regionen är värdefulla när olika typer av trafik ska länkas samman. Förbindelser mellan bussar och tåg kan underlätta övergången mellan olika trafikmedel.

Titta även på andra sektorers utmaningar och möjligheter i fråga om lokal och regional utveckling:

  • Energi
  • Byggnader
  • Jordbruk